Wat is droomwerk?

Droomwerk is aandacht schenken aan je dromen om te begrijpen wat ze je te zeggen hebben. Droomwerk kun je op allerlei manieren doen! Alleen of met anderen, met of zonder begeleiding van een deskundige.
Individueel kun je je in je dromen verdiepen door bijvoorbeeld je dromen op te schrijven, erover na te denken of te mediteren; er een waarheidsgetrouwe weergave of vrije verbeelding, of mandala van te tekenen; of een gedicht of collage van te maken.
In tweetallen kun je elkaar helpen: door elkaar vragen te stellen over gevoelens die de droom oproept en over de verschillende droomsymbolen, en door een luisterend oor te bieden als de droomverteller opeens een verband gaat zien tussen de droom en het waakleven.
In een droomgroep kan de uitwisseling over dromen de deelnemers brengen tot een verdiept begrip van eigen en andermans dromen, waardoor zij nader komen tot zichzelf en elkaar. Gaat het om een team, dan kan het stilstaan bij nachtelijke dromen verrassende impulsen geven aan organisatie- en visie ontwikkeling.

Ga naar de pagina: werkvormen voor droomwerk

Dromen onthouden

Er zijn hulpmiddelen om dromen te onthouden, zoals:
• Neem wat tijd om je dag bewust af te sluiten. Met een dagboekmoment bijvoorbeeld. Je schept daarmee ruimte in je innerlijk.
• Begin ’s ochtends niet direct met denken aan wat je allemaal gaat doen overdag. Neem eerst tijd om nog wat te doezelen, en blijf daarbij in de slaaphouding. Als er dan een klein fragmentje van je droom terugkomt, concentreer je je erop. Vaak komt dan opeens weer de hele droom in herinnering.
• Schrijf je dromen op. Het noteren van je dromen kan in het begin misschien als vervelend huiswerk voelen. Geleidelijk kun je het gaan ervaren een cadeautje aan jezelf: aandacht hebben voor wat er in je leeft.
– Hanteer bij het opschrijven van je droom de tegenwoordige tijd
– Schenk aandacht aan details en schrijf die op
– Houd de beschrijving van de droom gescheiden van eventuele associaties die je erbij hebt
– Een mooi schrift hiervoor gebruiken kan het plezier verhogen en drukt respect uit voor de bijzondere gave die de droom is.

De betekenis van dromen weten

Soms kan het even duren voordat het kwartje valt, maar als je de betekenis van je droom hebt gevonden, weet je als dromer zelf dat het klopt! Je voelt dan een duidelijk ‘Aha’.
Ook laten de volgende dromen je weten of je de juiste interpretatie hebt gevonden. Als je er naast zit, krijg je dromen die je dat duidelijk maken. Als je op het juiste spoor zit met je interpretatie,  laten je dromen je dat óók merken. Bijvoorbeeld door heel nieuwe thema’s aan te snijden.