uitvergroting van gevoelens?

De Duitse droomonderzoeker Michael Schredl heeft zich ook verdiept in het thema nachtmerries.
Hij meent dat de nachtmerries een gevoelssituatie van overdag sterk uitvergroten.
In deze gedachtegang stelt Schredl de volgende koppelingen voor:


Droomthema  < >  stress-ervaring in waakleven

Achtervolging en aanval < > gevoel onder druk te staan, van binnenuit of buitenaf

Verwonding en dood < > gevoel emotioneel gewond of vernietigd te zijn

Verdwaald < > gevoel verlaten te zijn

Verlamming < > gevoel in de val te zitten

Vallen < > gevoel van onzekerheid en onveiligheid

Een examen doen < > gevoel onvoorbereid te zijn

Natuurrampen < > gevoel overweldigd en overspoeld te zijn

Ongeluk (met de auto) < > gevoel geen controle te hebben

Te laat komen < > gevoel van spijt over een gemiste kans

Naakt in het openbaar < > gevoel teveel van jezelf te hebben laten zien