Over de naam Lilaia

Lilaia is de naam van een waternimf uit de Griekse mythologie. Zij leeft bij een rivier. Deze mythologische gestalte biedt mooie symboliek voor een droomcentrum.

De waterspiegel vormt de ragdunne grens tussen water en lucht. Water kunnen we zien als symbool voor de onbewuste psyche en lucht als symbool voor het bewustzijn. Heel dicht bij die ragdunne grens tussen onbewuste en bewuste, brengen dromen datgene tot uitdrukking uit het onbewuste waarvan de dromer er aan toe is om zich bewust te worden. Dit gebeurt altijd ten dienste van haar of zijn grotere welzijn en groei.

De rivier kunnen we zien als symbool voor de menselijke levensloop. Dromen werpen vaak een heel eigen licht op onze levenskeuzes. En in de begeleiding bezien we de betekenis van dromen binnen het ruimere perspectief van de levensloop.

Ook kunnen we bij de rivier denken aan de “stroom van het innerlijke gebeuren”, dus onze voortdurende beweeglijke opeenvolgende gedachten, indrukken en beelden. Dromen houden ons op eigen wijze een spiegel voor van wat daarin omgaat.