Artikelindex

Centrum Lilaia staat onder leiding van Barbara Koning, godsdienstpsycholoog en counselor.

Interview met Barbara over Dromen als H-mails, Algemeen Dagblad, Regio Amersfoort 25 juli 2011
Interview met Barbara en Ds. Reedijk over Dromen en Pastoraat, Woord&Dienst juni 2011
Interview met Barbara dagblad Gooi- & Eemlander 23 januari 2011


Na mijn studie klinische psychologie heb ik 21 jaar gewerkt als onderzoeker, docent en trainer voor de vakken godsdienstpsychologie en persoonlijke vorming, aan de Protestantse Theologische Universiteit te Kampen. Onderzoeksthema's waarover ik o.m. heb gepubliceerd zijn: spiritualiteit, gebed en meditatie; verbeelding en sprookjes; religieuze coping; de dialoog theologie-psychologie; en gender. Op deze website kun je een overzicht vinden van de titels van mijn publicaties en vind je van sommige documenten de teksten.

Gevoegd bij een breed scala van gevolgde trainingen en ervaringen die ik opdeed met begeleiding - geboden aan studenten, predikanten, belangstellenden - maakt deze ondergrond dat ik integere en respectvolle begeleiding kan bieden aan zoekers van velerlei soort.

In juni 2010 ben ik toegetreden tot Vereniging Gaandeweg, de beroepsvereniging voor geestelijk begeleiders in Nederland (www.geestelijkebegeleiding.nl). Met pelgrims van velerlei snit kan ik een stukje mee lopen op hun pad. Luisterend, in gezamenlijke openheid voor de Aanwezige. In deze vorm van begeleiding heb ik in het bijzonder expertise in huis voor het ingaan op dromen; en voor het hanteren van psychische problemen bij het gaan van de geestelijke weg. Voor informatie klik je hier.

Dromen hebben altijd een rol gespeeld in mijn leven, de laatste jaren is dit verdiept.
Sinds 2006 ben ik actief lid van de Vereniging voor de Studie van Dromen (VSD; www.droomvereniging.nl). Ik zette mij van 2006-2012 in voor de redactie van het Droomjournaal, het verenigingsblad van de VSD en ik was van 2009-2016 voorzitter.

Sinds 2007 ben ik lid van de International Association for the Study of Dreams (IASD; www.iasdreams.org). Deze vereniging telt wereldwijd meer dan 600 leden in twee-en veertig landen. Van juni 2010 - juni 2013 was ik lid van het Algemeen Bestuur van de IASD.
Als lid van het Nederlandse Conferentie Comité heb ik bijgedragen aan de organisatie van de 28e jaarlijkse IASD-conferentie. Deze vond paats in Nederland te Kerkrade van 24-28 juni 2011 (www.iasdreams.org/2011).

In maart 2010 heb ik de opleiding tot Droomcounselor afgerond aan het Haden Institute in North Carolina, USA (www.hadeninstitute.com). Het Haden Institute richt zich op het grensgebied van Jungiaanse Pschologie, Dromen en Christelijke en Interreligieuze Spiritualiteit. Ik maak nu deel uit van de uitgebreide staf.

Op de volgende pagina kun je nog wat meer lezen over mijn specialisatie tot droomdeskundige.