Over mij

Opleiding en werkervaringen
Na mijn studie klinische psychologie heb ik 21 jaar gewerkt als onderzoeker, docent en trainer voor de vakken godsdienstpsychologie en persoonlijke vorming, aan de Protestantse Theologische Universiteit te Kampen (later: PTHU met locaties Amsterdam / Groningen). Thema’s waarover ik o.m. heb gepubliceerd zijn: spiritualiteit, gebed en meditatie; verbeelding en sprookjes; religieuze coping; de dialoog theologie-psychologie; en gender. Ook deed ik ruime praktische ervaring op met begeleiding van studenten, predikanten, belangstellenden.
In 2010 ben ik toegelaten tot Gaandeweg, de beroepsvereniging voor geestelijk begeleiders in Nederland (www.geestelijkebegeleiding.org). In deze eigen vorm van begeleiding fungeer ik als ondersteunend klankbord voor mensen in hun zoektocht naar authentieke spiritualiteit en verdieping, ongeacht hun religieuze achtergrond of traditie. Hierbij heb ik in het bijzonder expertise in huis voor het hanteren van intense psychische thema’s en ervaringen zoals trauma, hoog-sensitiviteit, autisme, problematische godsdienstige opvoeding. De hele mens is hierbij voor mij in beeld.
Sinds 2021 ben in deeltijd werkzaam als Course Developer en Instructor aan de University of Theology and Spirituality (USA).
W: www.UOFTS.org.  Ik ontwikkelde het theoretische gedeelte voor het Master Programma Spiritual Direction (volume: 1200 studie-uren in deeltijd) en ben inmiddels hiervan de hoofddocent. Al het onderwijs wordt online aangeboden.
Dit pakket als geheel maakt dat ik integere en respectvolle begeleiding kan bieden aan mensen met uiteenlopende achtergronden.


Dromen
Dromen hebben altijd een rol gespeeld in mijn leven, vanaf 2004 is dit verdiept.
* Van 2006 – 2018 was ik actief lid van de Vereniging voor de Studie van Dromen (VSD; www.droomvereniging.nl). Ik zette mij van 2006-2012 in voor de redactie van het Droomjournaal, het verenigingsblad van de VSD; en was van 2009-2016 voorzitter. In de VSD heb ik vele halfjaarlijkse symposia georganiseerd en een aantal regionale droomgroepen helpen starten.
* Van 2007 -2022 was ik lid van de International Association for the Study of Dreams (IASD; www.iasdreams.org). Deze vereniging telt wereldwijd meer dan 600 leden in twee-en veertig landen. Gedurende drie jaar (2010 -2013) maakte ik deel uit van het Algemene Bestuur van de IASD. Verder heb ik me actief ingezet bij  de organisatie van drie jaarlijkse IASD-conferenties in Nederland. Deze vonden plaats te Kerkrade in 2011,  2016 en 2019.
Als evaluator ben ik tot op heden elk jaar inhoudelijk betrokken bij de voorbereidingen van de Annual Conferences. Het gaat hierbij om de beoordeling, vooraf, van de kwaliteit van de ingezonden presentaties voor het conferentielint Religie, Spiritualiteit en Filosofie.
* In maart 2010 heb ik de opleiding tot Droomgroep-begeleider afgerond aan het Haden Institute in North Carolina, USA (www.hadeninstitute.com). Het Haden Institute richt zich op het grensgebied van Jungiaanse Pschologie, Dromen en Christelijke en Interreligieuze Spiritualiteit.


Praktijk

Sinds 2010 voer ik aan huis een kleine privépraktijk voor persoonlijke begeleiding. Wanneer dat passend is, zijn dromen van cliënten onderwerp van gesprek. Het is indrukwekkend om mee mogen te maken hoe dromen hulp en begeleiding bieden binnen iemands zoek- en ontwikkelingsproces.


Interviews

Drie interviews uit de periode van de start van mijn praktijk als droomcoach:
Interview met Barbara over Dromen als H-mails, Algemeen Dagblad, Regio Amersfoort 25 juli 2011
Interview met Barbara en Ds. Reedijk over Dromen en Pastoraat, Woord&Dienst juni 2011
Interview met Barbara dagblad Gooi- & Eemlander 23 januari 2011