Centrum Lilaia staat onder leiding van Barbara Koning, godsdienstpsycholoog en counselor.

Interview met Barbara over Dromen als H-mails, Algemeen Dagblad, Regio Amersfoort 25 juli 2011
Interview met Barbara en Ds. Reedijk over Dromen en Pastoraat, Woord&Dienst juni 2011
Interview met Barbara dagblad Gooi- & Eemlander 23 januari 2011


Na mijn studie klinische psychologie heb ik 21 jaar gewerkt als onderzoeker, docent en trainer voor de vakken godsdienstpsychologie en persoonlijke vorming, aan de Protestantse Theologische Universiteit te Kampen. Onderzoeksthema's waarover ik o.m. heb gepubliceerd zijn: spiritualiteit, gebed en meditatie; verbeelding en sprookjes; religieuze coping; de dialoog theologie-psychologie; en gender. Op deze website kun je een overzicht vinden van de titels van mijn publicaties en vind je van sommige documenten de teksten.

Gevoegd bij een breed scala van gevolgde trainingen en ervaringen die ik opdeed met begeleiding - geboden aan studenten, predikanten, belangstellenden - maakt deze ondergrond dat ik integere en respectvolle begeleiding kan bieden aan zoekers van velerlei soort.

In juni 2010 ben ik toegetreden tot Vereniging Gaandeweg, de beroepsvereniging voor geestelijk begeleiders in Nederland (www.geestelijkebegeleiding.nl). Met pelgrims van velerlei snit kan ik een stukje mee lopen op hun pad. Luisterend, in gezamenlijke openheid voor de Aanwezige. In deze vorm van begeleiding heb ik in het bijzonder expertise in huis voor het ingaan op dromen; en voor het hanteren van psychische problemen bij het gaan van de geestelijke weg. Voor informatie klik je hier.

Dromen hebben altijd een rol gespeeld in mijn leven, de laatste jaren is dit verdiept.
Sinds 2006 ben ik actief lid van de Vereniging voor de Studie van Dromen (VSD; www.droomvereniging.nl). Ik zette mij van 2006-2012 in voor de redactie van het Droomjournaal, het verenigingsblad van de VSD en ik was van 2009-2016 voorzitter.

Sinds 2007 ben ik lid van de International Association for the Study of Dreams (IASD; www.iasdreams.org). Deze vereniging telt wereldwijd meer dan 600 leden in twee-en veertig landen. Van juni 2010 - juni 2013 was ik lid van het Algemeen Bestuur van de IASD.
Als lid van het Nederlandse Conferentie Comité heb ik bijgedragen aan de organisatie van de 28e jaarlijkse IASD-conferentie. Deze vond paats in Nederland te Kerkrade van 24-28 juni 2011 (www.iasdreams.org/2011).

In maart 2010 heb ik de opleiding tot Droomcounselor afgerond aan het Haden Institute in North Carolina, USA (www.hadeninstitute.com). Het Haden Institute richt zich op het grensgebied van Jungiaanse Pschologie, Dromen en Christelijke en Interreligieuze Spiritualiteit. Ik maak nu deel uit van de uitgebreide staf.

Op de volgende pagina kun je nog wat meer lezen over mijn specialisatie tot droomdeskundige.


 

Hoe wordt iemand een droomdeskundige? Op deze pagina vind je nadere informatie over de onderwerpen:

1. De door mij gevolgde opleiding tot droomcounselor
2. Actief lidmaatschap van twee droomverenigingen en mijn contacten en activiteiten daarbinnen
3. Voortgezet leren: door mij gevolgde na- en bijscholingen
4. Inmiddels door mij verzorgde cursussen, workshops, lezingen
5. Consulten
6. Artikelen over dromen die ik heb gepubliceerd

1. Opleiding:

2008 - 2010 Dream Leader Training  aan het Haden Institute, North Carolina, Verenigde Staten; www.hadeninstitute.com.
Omvat: 6 x 4 dagen ter plaatse volgen van hoor-en werkcolleges en groepswerk; in Nederland maken van boekverslagen en werkstukken; ontvangen van begeleid persoonlijk droomwerk via 15 individuele droomconsultaties; opzetten en begeleiding van leer-droomgroep “Dromen als innerlijke begeleiders”. Voorts: 10 supervisorische consultaties, via Skype, bij Amerikaanse docente Diana Mc. Kendree. Een bijzondere ervaring is mijn zelfgeorganiseerde vrijwillige stage geweest, waarin ik te gast was bij twee droomgroepen voor kanker-patiënten onder leiding van Tallulah Lyons.

2. Lidmaatschappen:

Vereniging voor de Studie van Dromen (VSD) www.droomvereniging.nl, 2006 - heden
Activiteiten en posities binnen VSD:
jun. 2006 - heden: deelname redactie Droomjournaal, kwartaaltijdschrift VSD; sinds januari 2009 coördinator van de redactie
apr. 2009 - heden: deelname bestuur VSD
nov. 2009 - heden: voorzitter VSD. Onder andere de kennismaking met vele leden tijdens het opzetten van inmiddels 10 regionale groepen door heel Nederland, heeft me een breed en heel divers beeld gegeven van wat dromen zoal voor mensen betekenen. 
nov. 2009 - heden: lid symposiumcommissies; hierin coördinator en organisator van de volgende VSD-symposia: voorjaar 2010, thema ‘Dromen en spiritualiteit’; najaar 2010, thema ‘Dromen en expressieve werkvormen’; voorjaar 2011, thema ‘Collectief dromen’; najaar 2011, thema ‘Kinderdromen’.

International Association for the Study of Dreams (IASD), www.asdreams.org, 2007-heden
Activiteiten en posities binnen IASD:
jun. 2010 - 2013: Member of Board of IASD
sep. '09 – jun.’11: lid Conference Committee 2011 28th Annual Meeting IASD, Kerkrade (NL)

3. Genoten na- en bijscholingen:

Symposia van VSD, 2 x per jaar
Internationale IASD-Conferentie 2010 te Asheville (USA, North Carolina), 2010, 28 juni - 2 juli
Internationale IASD-Conferentie 2011 te Kerkrade, 24 juni - 28 juni
Internationale IASD-Conferentie 2012 te Berkeley (USA, California), 22-26 juni
Summer Dream Conferences Haden Institute, 2008, 2012
Bosnak workshop Embodied Imagination, voorjaar 2009;
VSD - Intervisiegroep droomprofessionals midden Nederland, sep. 2010 - heden, 4x p.j
VSD - Regiogroep Gooi, okt. 2010 – heden, 5 x p.j.

4. Docent- en cursusactiviteiten:

2008
nov. workshop Dromen op symposiumdag van Elisabeth Kübler Ross Stichting, Groningen

Winter 2009 - 2010
cursus Dromen als innerlijke begeleiders ( 8 dagdelen), aan: Geestelijk Begeleiders (post-initieel)

2010
12 mrt. lezing Tilburg University, onderdeel middagsymposium tgv. oratie Prof. Dr. B. Koet
mei – sep. cursus H-mails in de nacht, voor leden PKN te Soest (2 groepen van 7 deeln. 6
bijeenkomsten)
28, 29 aug. lezing (2 x) “Dromen nader belicht” voor bezoekers levenskunstbeurs Driebergen
06 okt. lezing ‘Dromen nader belicht’ in lezingenprogramma Soester Kring
24 okt. - heden maandelijkse open workshop ‘Dromen Delen’ Baarn
25 nov. workshop  “Het onbewuste in onze dromen” , in het kader van het symposium “Bewust van het
Onbewuste” van faculteitsvereniging Alcmeon van Universiteit Utrecht (faculteit Sociale Wetenschappen)

2011
11 jan. lezing “Dromen nader belicht” societeit Philos, Soest
22 mrt. lezing ‘Denken over dromen: iedere cultuur zijn eigen droom”, Studium Generale Technische Universiteit Twente
jan.- mei cursus Droomjuweel, 7 middagbijeenkomsten (á 2 ½ uur), Soest
25 jun. ’ paper presentatie ‘Religous Dreaming: Varieties and a Descriptive Model’, 28th Annual Conference International Association for the Study of Dreams, Kerkrade.
25 - 28 jun. Ochtend Droomgroep ‘Dream Pilgrims’, 4 x 1 uur,  in samenwerking met Rita Dwyer SC, 28th Annual Conference International Association for the Study of Dreams, Kerkrade
01- 02 okt. tweedaagse “Dromen en de geestelijke weg”, Buitengoed Fredeshiem, een aanbod in jaarprogramma Leeftocht voor Onderweg
28 okt. lezing voor leden van ANBO afdeling Hilversum
23 nov. Introductiedag Dromen, post-initieel onderwijs voor natuurgeneeskundige therapeuten bij Synthesis Seminars www.synthesisseminars.eu; onder meer geaccrediteerd bij de Vereniging voor Natuurgeneeskundige Therapeuten

2012
januari t/m juni: maandelijkse open workshops dromen delen, Baarn
januari, maart, april: bezinningsdag dromen De Stal, Kager Eiland
8-10 juni, Bergeyk: bezinningsweekeinde dromen en de geestelijke weg
27 mei - 1 juni: stafwerkzaamheden en key-note presentatie Summer Dreams Conference Haden Institute, NC (USA)22-26 juni 2012 IASD Conferentie 2012, Berkeley (Ca), Morning Dreamgroup 'Dreampilgrims'
Paper Presentation ´Religious Dreaming: Varieties and a Descriptive Model´
www.asdreams.org/2012

2 oktober, dagconferentie 'Dromen Openbaren' van Nederlandse Bond van Predikanten en Vereniging van Kerkelijk Werkers. Betrokken bij organisatie vooraf en twee inhoudelijke bijdragen op de dag (lezing en workshop).
15 en 16 november inhoudelijke begeleiding tweetalige studieconferentie 'Droom Zacht´ van Nederlandse en Duitse geestelijk verzorgers in zorginstellingen, protestantse sector van Vereniging Geestelijk Verzorgers in Zorginstellingen.


5. Consulten:

Sinds 1 april 2010 ben ik zelfstandig gevestigd in Soest met een praktijk voor persoonlijke begeleiding. Wanneer dat passend is, zijn dromen van cliënten onderwerp van gesprek. Het is indrukwekkend om mee mogen te maken hoe dromen hulp en begeleiding bieden binnen iemands zoek- en ontwikkelingsproces.

6. Publicaties:

Regelmatig schrijf ik artikelen over dromen. Voor het Droomjournaal, het verenigingsblad van de droomvereniging, of een ander vaktijdschrift.
Een overzicht van titels, alle voorzien van actieve links naar de teksten, is te vinden op pagina Verdieping.

Ook heb ik als godsdienstpsycholoog gepubliceerd over onderwerpen als gebed, gender, verbeelding, sprookjes en meer. Op de volgende pagina vind je een overzicht van de titels. Binnenkort volgen actieve links naar sommige van de teksten. 

Godsdienstpsychologische publicaties / List of Publications in Psychology of Religion


Boek
  / Book
2005  Als mannen en vrouwen bidden. Een empirisch-psychologische studie. Zoetermeer: Boekencentrum    

Hoofdstuk in boeken / Chapter in books
2008 - R.Ruard Ganzevoort & Barbara Roukema-Koning. Hope Without Salvation. Anti-religious Optimism of Dutch Young Adults. In: Ganzevoort, RR & Mulder, AC (eds.). Weal and Woe II. Empirical Explorations and Theological Reflections. Münster: Lit, 18-57.

2007 - De groeiende verscheidenheid aan rituelen rond dood en afscheid. In: Tongeren, L. van (red)   Vaarwel. Verschuivingen in vormgeving en duiding van uitvaartrituelen. Kampen:  Gooi & Sticht, 159-174.

2004 - Praying as the Enactment of Shalom. In: Ganzevoort, RR & Heyen, H.K. (eds.) Weal and  Woe/ Practical-Theological Explorations of Salvation and Evil in Biography. Münster: LIT, 66-82.

2001 - De vraag naar spiritualiteit binnen de kerken. In: Bouwman, K. & Bras, K. Werken met spiritualiteit. Baarn: Ten Have, 35-43.

2001 - De praxis van het bidden - De bijdrage van een empirisch godsdienstpsychologisch onderzoek aan praktisch-theologische theorieontwikkeling. In: Laan, J.H. e.a. Speuren naar geloof. Studies rond Geloofspraxis en Pastoraal Handelen bij het afscheid van Jaap H. van der Laan als hoogleraar Praktische Theologie aan de Theologische Universiteit Kampen. Kampen: Kok 96-108.

1998 - Relationele zelfervaringen en spreken over God: een psychologie van het ‘zelf’ als hermeneutisch instrument. In: R.R. Ganzevoort (red). De praxis als verhaal. Kampen: Kok.

1993 - Spiritualiteit en Psychologie. In: Spijker W. van’t, Balke, W., Exalto,K. & Driel, L.van. Spiritualiteit. Kampen: De Groot Goudriaan, 400-416.


Artikelen Wetenschappelijke Tijdschriften / Articles in Scientific Journals 

2011- De spiritualiteit van de cliënt in het licht van de psychotherapie. Ideaaltypische classificatieschaal en aanzet tot methodiek. Psyche en Geloof 22 (2011), nr.3, pag.131-142.

2002 - Het sociaal-constructionisme en zijn meta-theoretische betekenis voor de theologie. Nederlands Theologisch Tijdschrift, Vol. 56, Nr. 1, 48-64.

2000 - Het bidden van gereformeerden. Gereformeerd Theologisch Tijdschrift, 00/2, 63-74.

1998 - Levenswijsheid verbeeld en geleefd. Praktische Theologie, 25ste jaargang / 1, 45-64.

1996 - Over bidden gesproken. Psyche en Geloof, 7e jaargang nr.4, 169-184.

1989 - Wat is er met ons gevoel gebeurd? Aanzet tot psychologische theorievorming over preken die deprimeren. Praktische Theologie, Nederlands Tijdschrift voor pastorale wetenschappen, 1989/5, 45-64.


LOI-modulen

2008 - Persoon en Professsie, Module I, II, III, eindredacteur en auteur    
2005 - Praktische Theologie Descriptief,  eindredacteur en auteur     


Vakpublicaties 
   
2004 - Gebedsleven als gespreksonderwerp in psychotherapie. Psyche & Geloof. Tijdschrift van de Christelijke Vereniging voor Psychiaters, Psychologen en Psychotherapeuten, 15e jrg. nr. 1-2, juni 2004, 40-53.

2004 - Mensen van betekenis -coping en geestelijke verzorging. Tijdschrift Geestelijke Verzorging, 7ejaargang nr. 30, 19-30.

1998 - Levenswijsheid verbeeld en geleefd. Praktische Theologie, Nederlands Tijdschrift voor pastorale wetenschappen. 25e jaargang nr.1, 45-64.