Hoe wordt iemand een droomdeskundige? Op deze pagina vind je nadere informatie over de onderwerpen:

1. De door mij gevolgde opleiding tot droomcounselor
2. Actief lidmaatschap van twee droomverenigingen en mijn contacten en activiteiten daarbinnen
3. Voortgezet leren: door mij gevolgde na- en bijscholingen
4. Inmiddels door mij verzorgde cursussen, workshops, lezingen
5. Consulten
6. Artikelen over dromen die ik heb gepubliceerd

1. Opleiding:

2008 - 2010 Dream Leader Training  aan het Haden Institute, North Carolina, Verenigde Staten; www.hadeninstitute.com.
Omvat: 6 x 4 dagen ter plaatse volgen van hoor-en werkcolleges en groepswerk; in Nederland maken van boekverslagen en werkstukken; ontvangen van begeleid persoonlijk droomwerk via 15 individuele droomconsultaties; opzetten en begeleiding van leer-droomgroep “Dromen als innerlijke begeleiders”. Voorts: 10 supervisorische consultaties, via Skype, bij Amerikaanse docente Diana Mc. Kendree. Een bijzondere ervaring is mijn zelfgeorganiseerde vrijwillige stage geweest, waarin ik te gast was bij twee droomgroepen voor kanker-patiënten onder leiding van Tallulah Lyons.

2. Lidmaatschappen:

Vereniging voor de Studie van Dromen (VSD) www.droomvereniging.nl, 2006 - heden
Activiteiten en posities binnen VSD:
jun. 2006 - heden: deelname redactie Droomjournaal, kwartaaltijdschrift VSD; sinds januari 2009 coördinator van de redactie
apr. 2009 - heden: deelname bestuur VSD
nov. 2009 - heden: voorzitter VSD. Onder andere de kennismaking met vele leden tijdens het opzetten van inmiddels 10 regionale groepen door heel Nederland, heeft me een breed en heel divers beeld gegeven van wat dromen zoal voor mensen betekenen. 
nov. 2009 - heden: lid symposiumcommissies; hierin coördinator en organisator van de volgende VSD-symposia: voorjaar 2010, thema ‘Dromen en spiritualiteit’; najaar 2010, thema ‘Dromen en expressieve werkvormen’; voorjaar 2011, thema ‘Collectief dromen’; najaar 2011, thema ‘Kinderdromen’.

International Association for the Study of Dreams (IASD), www.asdreams.org, 2007-heden
Activiteiten en posities binnen IASD:
jun. 2010 - 2013: Member of Board of IASD
sep. '09 – jun.’11: lid Conference Committee 2011 28th Annual Meeting IASD, Kerkrade (NL)

3. Genoten na- en bijscholingen:

Symposia van VSD, 2 x per jaar
Internationale IASD-Conferentie 2010 te Asheville (USA, North Carolina), 2010, 28 juni - 2 juli
Internationale IASD-Conferentie 2011 te Kerkrade, 24 juni - 28 juni
Internationale IASD-Conferentie 2012 te Berkeley (USA, California), 22-26 juni
Summer Dream Conferences Haden Institute, 2008, 2012
Bosnak workshop Embodied Imagination, voorjaar 2009;
VSD - Intervisiegroep droomprofessionals midden Nederland, sep. 2010 - heden, 4x p.j
VSD - Regiogroep Gooi, okt. 2010 – heden, 5 x p.j.

4. Docent- en cursusactiviteiten:

2008
nov. workshop Dromen op symposiumdag van Elisabeth Kübler Ross Stichting, Groningen

Winter 2009 - 2010
cursus Dromen als innerlijke begeleiders ( 8 dagdelen), aan: Geestelijk Begeleiders (post-initieel)

2010
12 mrt. lezing Tilburg University, onderdeel middagsymposium tgv. oratie Prof. Dr. B. Koet
mei – sep. cursus H-mails in de nacht, voor leden PKN te Soest (2 groepen van 7 deeln. 6
bijeenkomsten)
28, 29 aug. lezing (2 x) “Dromen nader belicht” voor bezoekers levenskunstbeurs Driebergen
06 okt. lezing ‘Dromen nader belicht’ in lezingenprogramma Soester Kring
24 okt. - heden maandelijkse open workshop ‘Dromen Delen’ Baarn
25 nov. workshop  “Het onbewuste in onze dromen” , in het kader van het symposium “Bewust van het
Onbewuste” van faculteitsvereniging Alcmeon van Universiteit Utrecht (faculteit Sociale Wetenschappen)

2011
11 jan. lezing “Dromen nader belicht” societeit Philos, Soest
22 mrt. lezing ‘Denken over dromen: iedere cultuur zijn eigen droom”, Studium Generale Technische Universiteit Twente
jan.- mei cursus Droomjuweel, 7 middagbijeenkomsten (á 2 ½ uur), Soest
25 jun. ’ paper presentatie ‘Religous Dreaming: Varieties and a Descriptive Model’, 28th Annual Conference International Association for the Study of Dreams, Kerkrade.
25 - 28 jun. Ochtend Droomgroep ‘Dream Pilgrims’, 4 x 1 uur,  in samenwerking met Rita Dwyer SC, 28th Annual Conference International Association for the Study of Dreams, Kerkrade
01- 02 okt. tweedaagse “Dromen en de geestelijke weg”, Buitengoed Fredeshiem, een aanbod in jaarprogramma Leeftocht voor Onderweg
28 okt. lezing voor leden van ANBO afdeling Hilversum
23 nov. Introductiedag Dromen, post-initieel onderwijs voor natuurgeneeskundige therapeuten bij Synthesis Seminars www.synthesisseminars.eu; onder meer geaccrediteerd bij de Vereniging voor Natuurgeneeskundige Therapeuten

2012
januari t/m juni: maandelijkse open workshops dromen delen, Baarn
januari, maart, april: bezinningsdag dromen De Stal, Kager Eiland
8-10 juni, Bergeyk: bezinningsweekeinde dromen en de geestelijke weg
27 mei - 1 juni: stafwerkzaamheden en key-note presentatie Summer Dreams Conference Haden Institute, NC (USA)22-26 juni 2012 IASD Conferentie 2012, Berkeley (Ca), Morning Dreamgroup 'Dreampilgrims'
Paper Presentation ´Religious Dreaming: Varieties and a Descriptive Model´
www.asdreams.org/2012

2 oktober, dagconferentie 'Dromen Openbaren' van Nederlandse Bond van Predikanten en Vereniging van Kerkelijk Werkers. Betrokken bij organisatie vooraf en twee inhoudelijke bijdragen op de dag (lezing en workshop).
15 en 16 november inhoudelijke begeleiding tweetalige studieconferentie 'Droom Zacht´ van Nederlandse en Duitse geestelijk verzorgers in zorginstellingen, protestantse sector van Vereniging Geestelijk Verzorgers in Zorginstellingen.


5. Consulten:

Sinds 1 april 2010 ben ik zelfstandig gevestigd in Soest met een praktijk voor persoonlijke begeleiding. Wanneer dat passend is, zijn dromen van cliënten onderwerp van gesprek. Het is indrukwekkend om mee mogen te maken hoe dromen hulp en begeleiding bieden binnen iemands zoek- en ontwikkelingsproces.

6. Publicaties:

Regelmatig schrijf ik artikelen over dromen. Voor het Droomjournaal, het verenigingsblad van de droomvereniging, of een ander vaktijdschrift.
Een overzicht van titels, alle voorzien van actieve links naar de teksten, is te vinden op pagina Verdieping.

Ook heb ik als godsdienstpsycholoog gepubliceerd over onderwerpen als gebed, gender, verbeelding, sprookjes en meer. Op de volgende pagina vind je een overzicht van de titels. Binnenkort volgen actieve links naar sommige van de teksten.