Publicaties

Publicaties door / Publications by  B. Roukema-Koning


Boek
  / Book
2005  Als mannen en vrouwen bidden. Een empirisch-psychologische studie. Zoetermeer: Boekencentrum    

Hoofdstuk in boeken / Chapter in books
2008 – R.Ruard Ganzevoort & Barbara Roukema-Koning. Hope Without Salvation. Anti-religious Optimism of Dutch Young Adults. In: Ganzevoort, RR & Mulder, AC (eds.). Weal and Woe II. Empirical Explorations and Theological Reflections. Münster: Lit, 18-57.

2007 – De groeiende verscheidenheid aan rituelen rond dood en afscheid. In: Tongeren, L. van (red)   Vaarwel. Verschuivingen in vormgeving en duiding van uitvaartrituelen. Kampen:  Gooi & Sticht, 159-174.

2004 – Praying as the Enactment of Shalom. In: Ganzevoort, RR & Heyen, H.K. (eds.) Weal and  Woe/ Practical-Theological Explorations of Salvation and Evil in Biography. Münster: LIT, 66-82.

2001 – De vraag naar spiritualiteit binnen de kerken. In: Bouwman, K. & Bras, K. Werken met spiritualiteit. Baarn: Ten Have, 35-43.

2001 – De praxis van het bidden – De bijdrage van een empirisch godsdienstpsychologisch onderzoek aan praktisch-theologische theorieontwikkeling. In: Laan, J.H. e.a. Speuren naar geloof. Studies rond Geloofspraxis en Pastoraal Handelen bij het afscheid van Jaap H. van der Laan als hoogleraar Praktische Theologie aan de Theologische Universiteit Kampen. Kampen: Kok 96-108.

1998 – Relationele zelfervaringen en spreken over God: een psychologie van het ‘zelf’ als hermeneutisch instrument. In: R.R. Ganzevoort (red). De praxis als verhaal. Kampen: Kok.

1993 – Spiritualiteit en Psychologie. In: Spijker W. van’t, Balke, W., Exalto,K. & Driel, L.van. Spiritualiteit. Kampen: De Groot Goudriaan, 400-416.


Artikelen Wetenschappelijke Tijdschriften / Articles in Scientific Journals 

2011- De spiritualiteit van de cliënt in het licht van de psychotherapie. Ideaaltypische classificatieschaal en aanzet tot methodiek. Psyche en Geloof 22 (2011), nr.3, pag.131-142.

2002 – Het sociaal-constructionisme en zijn meta-theoretische betekenis voor de theologie. Nederlands Theologisch Tijdschrift, Vol. 56, Nr. 1, 48-64.

2000 – Het bidden van gereformeerden. Gereformeerd Theologisch Tijdschrift, 00/2, 63-74.

1998 – Levenswijsheid verbeeld en geleefd. Praktische Theologie, 25ste jaargang / 1, 45-64.

1996 – Over bidden gesproken. Psyche en Geloof, 7e jaargang nr.4, 169-184.

1989 – Wat is er met ons gevoel gebeurd? Aanzet tot psychologische theorievorming over preken die deprimeren. Praktische Theologie, Nederlands Tijdschrift voor pastorale wetenschappen, 1989/5, 45-64.


LOI-modulen

2008 – Persoon en Professsie, Module I, II, III, eindredacteur en auteur    
2005 – Praktische Theologie Descriptief,  eindredacteur en auteur     


Vakpublicaties 
   
2004 – Gebedsleven als gespreksonderwerp in psychotherapie. Psyche & Geloof. Tijdschrift van de Christelijke Vereniging voor Psychiaters, Psychologen en Psychotherapeuten, 15e jrg. nr. 1-2, juni 2004, 40-53.

2004 – Mensen van betekenis -coping en geestelijke verzorging. Tijdschrift Geestelijke Verzorging, 7ejaargang nr. 30, 19-30.

1998 – Levenswijsheid verbeeld en geleefd. Praktische Theologie, Nederlands Tijdschrift voor pastorale wetenschappen. 25e jaargang nr.1, 45-64.

 

terug naar pagina personalia