Over mijn 2de website www.droompelgrims.nl

Naast de website waarop je je nu bevindt, met informatie over mijn praktijk, ben ik begonnen met een tweede: www.droompelgrims.nl. Wat of wie DROOMPELGRIMS zijn...?

Droompelgrims noem ik diegenen die in hun spiritualiteit of geloofsbeleving een plaats inruimen voor hun dromen.

In veel religieuze tradities en stromingen worden dromen opgevat als een bijzondere vorm van communicatie tussen de mens en een de mens omvattende werkelijkheid. Ook nu nog wordt hierover onderricht gegeven aan beoefenaren van deze tradities, door uiteenlopende leraren.

Als empirisch godsdienstpsycholoog, dromer en spiritueel persoon heb ik hiervoor een bijzondere belangstelling. Ik heb er een project van gemaakt om actuele documentatie hierover te verzamelen. Sinds november 2011 heb ik een website ingericht waar de informatiebronnen te vinden zijn:  www.droompelgrims.nl . Hier vind je vermeldingen van boek(-verslag)en, persoonsnamen, internetbronnen en eventuele activiteiten. Deze gegevens zullen steeds aangevuld worden.

Uitnodiging:
Voel je ervoor om een actieve bijdrage te verzorgen als webredacteur, of kun je informatie aandragen over één van de deelgebieden, neem dan contact op met Barbara via e-mail adres: info{@}dromenenwelzijn.nl . Negeer de { } .