Artikelindex

Het spreekt mij erg aan om dromen te benaderen als uiting van onze emotionele intelligentie. Dit sluit aan bij de zienswijze dat mensen kunnen beschikken over verschillende soorten intelligente vermogens: niet alleen over intellectuele intelligentie, maar ook over motorische, artistieke, praktische, technische, enzovoort.
Wie motorisch intelligent is, kan meer en sneller complexe bewegingen doorzien, uitvoeren en creĆ«ren. Dit maakt het mogelijk om topprestaties te leveren in bijvoorbeeld sport of dans. Op vergelijkbare wijze houdt onze emotionele intelligentie nauwkeurig emotionele indrukken bij en brengt deze in verband met het totaal van emotionele kennis welke we in onze levensloop al vergaard hebben. Emotionele intelligentie is een kenwijze met eigen wetmatigheden, en kent een andere logica dan die van het objectiverende bewustzijn en rationele denken.  Dit laatste is waarmee westerse mensen doorgaans het meest vertrouwd zijn.

Door dromen te zien als een kenwijze met eigen wetmatigheden hebben we een nieuw uitgangspunt voor de beoefening van droomwerk. Droombeelden en -gebeurtenissen vertolken hoe onze intelligente geest verbanden heeft gelegd - en tegelijkertijd beantwoordt de vormgeving daarvan niet noodzakelijkerwijs aan de kaders van de intellectuele intelligentie.  Droombeelden - en hun creatieve of bizarre dynamiek- zijn als het ware een eigen taalcode met een eigen grammatica.