Visie op dromen 

Voor veel westerse mensen is het een raadsel hoe dromen kunnen bijdragen aan heling en groei.
Jungiaans therapeute Marie-Louise Von Franz schrijft hierover het volgende:

    "Welke rol spelen dromen, niet alleen in de directe psychische economie van het menselijk wezen maar in zijn leven als geheel?
Door een groot aantal mensen te observeren en hun dromen te interpreteren (minstens 80.000) ontdekte Jung ... dat het totaal van hun dromen delen van één groot weefsel van psychische inhouden zijn...en over het algemeen een rangschikking of patroon schenen te volgen.
... Mensen die geen nauwkeurige waarnemers zijn zullen zich niet van een patroon bewust zijn. Indien men echter op zijn eigen dromen over een periode van jaren let en de gehele reeks bestudeert, zal men zien dat bepaalde inhouden boven komen, verdwijnen en dan weer terugkeren.
...Ons droomleven schept een zich slingerend patroon, waarin individuele tendenties zichtbaar worden, dan weer verdwijnen, dan weer terugkeren. Indien men gedurende een lange tijdsduur let op deze slingerende tekening, kan men een soort verborgen, regulerende of dirigerende tendentie aan het werk zien die een langzaam, onmerkbaar proces van psychische groei teweegbrengt.
...Geleidelijk aan komt een ruimere en rijpere persoonlijkheid naar boven en wordt in trappen effectief en ... zichtbaar voor anderen."


Bron: Jung, C.G. (1973). De mens en zijn symbolen. Rotterdam: Lemniscaat, p.169,170.

 

Enkele statements waar ik me in kan vinden, zijn:

  • Alle dromen komen in de functie van heling en groei: zowel lichamelijk, psychisch, sociaal, als spiritueel.

  • Dromen bergen verrassende wijsheid in zich. Die vraagt om met respect en openheid tegemoet getreden te worden.

  • Het integreren van dromen in de levensvisie of geloofsweg brengt verdieping, geloofsvernieuwing  en transformatie. 

  • Het gaat niet altijd om het vinden van directe praktische uitleg.

  • Met anderen over eigen dromen kunnen spreken - bezinnend, in individuele counseling of in groepsverband - is een verrijkende ervaring. 

  • Expressieve werkvormen zoals tekenen of acteren, kunnen een geschenk brengen uit een droom.

  • Door in een veilige groep dromen te delen met elkaar, worden harten geheeld en groeien deelnemers gezamenlijk in mensen- en zelfkennis. 

  • De onderlinge band die via uitwisseling van dromen ontstaat is niet met andere werkvormen te vergelijken, en schenkt een verrijkende gemeenschapservaring waaraan veel mensen in onze geïndividualiseerde samenleving behoefte hebben.