Visie op dromen

Welke rol kunnen dromen spelen in je leven?
Dromen zijn wegwijzers. Ze maken je duidelijk waar je op dit moment het beste je aandacht aan kan geven.
Dromen houden je een spiegel voor van wie je bent. Ze zijn zodoende een hulp bij het kennen van jezelf.
Dromen zijn een bron van inspiratie.
Sommige dromen brengen een ware schoonheidservaring.

Welke boodschappen kunnen dromen in zich dragen?
Dat zijn hele uiteenlopende.
# Creatieve oplossingen: de nodige uitvindingen, wetenschappelijke ontdekkingen en kunstwerken zijn voortgekomen uit dromen.
# Emotionele heling en groei. Zie hieronder het fragment van Marie Louïse Von Franz
# Lichamelijke diagnoses en de weg naar genezing (bijv. in dromen over ziekte waar Norment over schrijft. Zie boekbespreking op de pagina Verdieping).
# Je levenspad herkennen. Zo is  bijvoorbeeld van Einstein een droom bekend van toen hij 9 jaar was, waarin hij met een slee een helling afsuist en  steeds harder en harder gaat. Deze bergt alle kiemen in zich van de relativiteitstheorie die hij later als volwassene zou gaan ontwikkelen.
# En dan zijn er nog de ‘buitengewone’ dromen:  voorspellende dromen; zwangere vrouwen die in dromen hun nog ongeboren kind ontmoeten; dromen over vorige levens; en meer.
Ons westerse wereldbeeld maakt het ons moeilijk om dromen serieus te nemen. Maar dromen zijn uitingen van ‘een ander weten’ dat vaak zoveel rijker is dan mensen beseffen. Daarom kunnen gelovige mensen God zien als de bron van dromen.

Hoe kun je je dromen interpreteren?
Hiervoor zijn erg veel werkvormen. Een aantal vind je op de pagina droomwerk/werkvormen.
Het bijzondere van onze dromen is dat ze ‘verder’ zijn in wijsheid en inzicht dan we dat zelf psychologisch vaak nog maar zijn.
Een droom volledig begrijpen komt daarom niet zo vaak voor.
Maar door wel met je dromen bezig te zijn, ook als je de clou nog niet begrijpt, ‘warm je jezelf op’ voor nieuwe inzichten en ontdekkingen. Je bent er dan meer voor opengegaan door met je dromen bezig te zijn.
De kunst is nogal om het ‘out of the box’ denken van onze dromen toe te laten. Het gaat dus niet altijd om directe praktische uitleg.
Ook kunnen expressieve werkvormen zoals tekenen of acteren, een geschenk brengen uit een droom.

Hoe weet je of de uitleg klopt?
Dromen zelf laten je weten of je de juiste interpretatie hebt gevonden! Als je er naast zit, krijg je dromen die je dat laten weten. Als je op het juiste spoor zit met je interpretatie,  laten je dromen je dat óók zien.

Dromen als ànder en rijker weten
Voor veel westerse mensen is het een raadsel of en hoe dromen als bron van rijker weten gezien kunnen worden. De rijkdom ervan zit ‘m onder andere in het aloude motto, dat één beeld méér kan zeggen dan duizend woorden.
Over het ‘rijkere weten’ van dromen schrijft Jungiaans therapeute Marie-Louise Von Franz het volgende:
“Welke rol spelen dromen, niet alleen in de directe psychische economie van het menselijk wezen maar in zijn leven als geheel?
Door een groot aantal mensen te observeren en hun dromen te interpreteren (minstens 80.000) ontdekte Jung … dat het totaal van hun dromen delen van één groot weefsel van psychische inhouden zijn…en over het algemeen een rangschikking of patroon schenen te volgen.
… Mensen die geen nauwkeurige waarnemers zijn zullen zich niet van een patroon bewust zijn. Indien men echter op zijn eigen dromen over een periode van jaren let en de gehele reeks bestudeert, zal men zien dat bepaalde inhouden boven komen, verdwijnen en dan weer terugkeren.
… Ons droomleven schept een zich slingerend patroon, waarin individuele tendenties zichtbaar worden, dan weer verdwijnen, dan weer terugkeren. Indien men gedurende een lange tijdsduur let op deze slingerende tekening, kan men een soort verborgen, regulerende of dirigerende tendentie aan het werk zien die een langzaam, onmerkbaar proces van psychische groei teweegbrengt
…Geleidelijk aan komt een ruimere en rijpere persoonlijkheid naar boven en wordt in trappen effectief en … zichtbaar voor anderen.”

In: Jung, C.G. (1973). De mens en zijn symbolen. Rotterdam: Lemniscaat, p.169,170